Beste bezoeker,

Met deze website willen we u goede informatie geven over het zorgtraject na een beroerte/CVA. Om de site te blijven verbeteren, stellen we u graag een paar korte vragen over uw ervaringen met de site. Het invullen kost ongeveer 1 minuut. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

JA, ik wil de vragenlijst invullen

NEE, ik wil (nu) niet meedoen aan de vragenlijst.

Wat is een beroerte? Wie coördineert? Wie zijn wij?

Beroerte wat nu?

U of iemand uit uw omgeving heeft een beroerte/CVA (cerebrale vaat aandoening) gehad. Deze website ondersteunt de zorg die u in Apeldoorn en omgeving ontvangt.

Uw zorg in en om Apeldoorn

Een beroerte/CVA is vaak een heel ingrijpende gebeurtenis. Daarom willen wij u en mensen in de naaste omgeving goed informeren. U heeft waarschijnlijk allerlei vragen en twijfels, en bent bezorgd. Uiteraard kunt u hiervoor terecht bij uw arts of zorgverlener. Omdat het vaak om veel nieuwe informatie gaat, is het niet eenvoudig om alles in één keer te onthouden. Op deze website kunt u de informatie over uw zorg in en om Apeldoorn rustig nalezen.

De zorg richt zich op alle fases van het herstelproces, vanaf opname in het ziekenhuis, tijdens de revalidatie en daarna in de thuissituatie. Binnen de verschillende instellingen wordt de behandeling aan u of mensen in uw naaste omgeving nauw op elkaar afgestemd, dat noemen we transmurale ketenzorg.

Lees de brochure met informatie voor patiënten en hun naasten: Goede zorg na een CVA/TIA

Transmurale ketenzorg

Transmurale ketenzorg wil simpelweg zeggen: zorg door de muren heen. Door de muren van instellingen, organisaties en praktijken. De CVA Keten regio Apeldoorn zorgt er voor dat u of mensen in uw naaste omgeving op het juiste moment, de juiste zorg op de juiste plaats krijgt.

De betrokken instellingen zijn: